Nyheder

07.09.2018

Ny regnvandsledning i Wilsonsgade


I perioden 12. september - 1. december 2018

NFS vil i løbet af efteråret anlægge en ny regnvandsledning fra Christianslundsvej, bag om Dybbølsgade og Wilsonsgade og ud mod motorvejen.

I dag er regn- og spildevand fra Rødby, Nymarksvej, Lindevej og dele af Humlevænget adskilt i vejene, men bliver samlet igen i et fælles rør bag Wilsonsgade, der leder både regn- og spildevand til Nyborg Renseanlæg. Fremover vil regn- og spildevand løbe adskilt i rør for sig selv. Spildevandet til renseanlægget, regnvandet til Storebælt. Det vil medføre en både miljømæssig og økonomisk gevinst, at man ikke længere skal bruge ressourcer på at pumpe og behandle det regnvand på renseanlægget.

Arbejdet vil medføre visse trafikale gener. Den trafik, der er til daglig mellem Nyborg Station og strandhotellerne vil blive dirigeret op gennem Wilsonsgade, i stedet for  langs cykelstien syd om Rødby. Wilsonsgade og forlængelsen mod Stationen forventes at blive holdt åben igennem hele perioden, men der må forventes en øget trafik på vejen.

Der må også forventes støjgener, mens arbejdet står på.

Læs mere om projektet her

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as