Nyheder

05.05.2020

Skal du have besøg af vores montør?

Vores personale varetager vigtige kritiske funktioner som vand, varme, spildevand og renovation. Derfor er vi nødt til at tage vores forholdsregler, for at minimere risikoen for smitte med Corona-virus – både af hensyn til dig som kunde, og for at beskytte vores personale mod smitte.

Før vi kommer på besøg

- Vores montører kommer ikke ind i husstanden, hvis der er tegn på sygdom, smittefare eller hvis der er beboere i huset, der er i karantæne med Corona-virus.
- Kontakt os med det samme på tlf. 63 31 50 00, hvis nogen i husstanden er blevet smittet med Corona-virus, eller hvis du ikke er tryg ved at få besøg af vores montør, og du derfor ønsker at aflyse besøget.
- Luft grundigt ud inden montøren kommer. Åbn døre og vinduer i husstanden og luft rummet ud, hvor installationen er placeret.

Under besøget
- Vores montør holder afstand og medbringer selv håndsprit og engangshandsker.
- Hold venligst afstand og lad montøren være alene i rummet med installationen under hele besøget, så vidt det er muligt.
- Lad døre og/eller vinduer stå åbne for udluftning under hele besøget.

Efter besøget
- Vores montører rydder op efter sig selv.
- Udluft rummet hvor montøren har opholdt sig.
- Rengør kontaktflader som stikkontakter og dørhåndtag, som montøren kan have været i kontakt med under besøget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 63 31 50 00.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as