Bundfældningstanke 2021


Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune.

Ekstratømninger rekvireres hos Nyborg Forsyning & Service A/S mod betaling af de faktiske omkostninger.

Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune.

Ekstratømninger rekvireres hos Nyborg Forsyning & Service A/S mod betaling af de faktiske omkostninger.

Bundfældningstanke forud for pile-, nedsivnings- & sandfilteranlæg samt trix- og septictank

Betaling for 1 årlig tømning kr. 455,00 ekskl. moms

Minirenseanlæg etableret før 01.01.2010

Betaling for 2 årlige tømninger kr. 910,00 ekskl. moms
Forgæves kørsel pr. gang2 kr. 455,00 ekskl. moms
Tømning udenfor rute, tillæg til ordinær tømning kr. 320,00 ekskl. moms
Ekstra tankevolumen udover 4 m³ pr. m³, tillæg til ordinær tømning kr. 100,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning uden for normal arbejdstid Kr. 550,00 ekskl. moms
  1. 2) Hvis to gange forgæves kørsel i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, Natur og Miljø.Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as