Fik du ikke hentet affald?

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Er din dagrenovation eller papir/pap og plast ikke blevet afhentet, skal du indberette det her på affaldonline.dk
For at bruge denne funktion skal du anvende MitID.

Hvis den manglende afhentning ikke skyldes grundejeren, bliver renovationen afhentet samme dag, når der indberettes inden kl. 11.00. Indberettes der senere end kl. 11, bliver det hentet på den næste hverdag.

På Affald Online har du også mulighed for at:

  • Bestille anden størrelse beholder.
  • Bestille ekstra beholder.
  • Sende meddelelser vedr. dagrenovations- og genbrugsbeholder.

For at logge på “Affald Online” skal du bruge din MitID.

Helligdage

I forbindelse med helligdage kan der være ændringer for tømmedagen. Ændringerne annonceres i Lokalavisen Nyborg og her på hjemmesiden.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!