Værd at vide om affald

Gode tips når naturen indtager din skraldespand i sommervarmen.

Klik på linket for en printervenlig PDF-fil.

Plakat for larver i GRØN spand                                          Plakat for larver i GRÅ spand

02-06-17 Plakat for maddiker i GRON spand      02-06-17 Plakat for maddiker i GRAA spand

Kompostering
Gør plads til skraldebilen
Vi blander ikke affaldet

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as