Tilmeld afhentning af farligt affald

Tilmeld dig afhentning af din røde kasse

Den røde kasse skal onsdag d. 23. marts 2022 være placeret ved din renovationsbeholder senest kl. 08.00.

For at vi på forsvarlig vis kan transportere det farlige affald, SKAL det være placeret i den røde kasse, og låget SKAL være lukket.
Vi bytter den fyldte kasse med en tom kasse.

Afhentning af den røde kasse er en del af din renovationsordning og koster ikke ekstra, men forudsætter tilmelding til afhentning.

Den røde kasse tømmes igen d. 29. juni, d. 27. september og d. 14. december.

 

Tilmelding

Husk at kassen med farligt affald skal være helt lukket med tilhørende låg på afhentningstidspunktet for at blive afhentet. Tilmelding skal ske senest d. 21-03-22. Vi afhenter den røde kasse d. 23-03-22. Vi bytter den fyldte kasse med en tom beholder.


Hvad jeg putte i den røde kasse?

Følgende er eksempler på ting, der gerne må komme i den røde kasse.

 • Batterier (i lukket klar pose)
 • Gødningsmidler
 • Maling
 • Plante- og insektgift
 • El-pærer (i lukket klar pose)
 • Småt elektronik (i lukket klar pose)
 • Kosmetik
 • Medicin (kan også afleveres på apoteket)
 • Spraydåser
 • Små lysstofrør
 • Olie
 • Syre og base (i original emballage)

OBS: Batterier, småt elektronik og elpærer lægges i klare poser i beholderen. Størrelsen på posen må maks. være 4 liter. Husk knude på posen.

Alle flasker og beholdere i den røde kasse skal være tæt lukkede og helst i original emballage. Skriv tydeligt på emballagen, hvad den indeholder, hvis det ikke fremgår af etiketten.

Hvad må jeg ikke putte i den røde kasse?

Følgende må ikke kommes i den røde kasse (skal afleveres på genbrugsstationen)

 • Akkumulatorer
 • Bilbatterier
 • Ubrugt fyrværkeri
 • Ammunition
 • Keramik
 • Selvantændelige klude
 • Glasskår
 • Knive og andre skarpe genstande.

Disse skal afleveres på genbrugsstationen.


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!