Forsøgsordning med udvidet 
sortering af genanvendeligt affald

I samarbejde med Nyborg Kommune gennemfører Nyborg Forsyning en forsøgsordning med udvidet sortering af genanvendeligt affald fra maj 2015

Forsøgsordningen skal vise, om der kan samles mere affald ind til genbrug, når sorteringen sker direkte ved husstanden. Ligeledes skal det afklares, om sorteringen i de opstillede beholdere er den rigtige løsning fremadrettet. 

Deltagere i forsøgsordningen

Til at deltage i forsøgsordningen er udvalgt samtlige husstande i Nyborg på følgende veje:

 • Egernvænget
 • Grævlingevænget
 • Harevænget
 • Hjortevænget

Det svarer til ca. 500 husstande i alt.

Husstandene skal pr. 19. maj 2017 sortere deres affald efter ny ordning: 

Ændring i affaldssortering – grå 240 L genbrugsbeholder med skillerum

Fra og med i dag fredag den 19. maj 2017 ændrer vi i affaldssortering vedr. den grå 240 L genbrugsbeholder med skillerum.

Som noget nyt kan du komme mælke- og juicekartoner i beholderen (gerne skyllede) i stedet for flasker og glas. Vi kommer derfor også og sætter nye klistermærker på beholderen. Flasker og glas kan fremover afleveres på den nye genbrugsø, der er opstillet på jeres vænge, eller en anden genbrugsø i kommunen. Flasker og glas må også meget gerne afleveres på en af genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk. Ændringen skyldes at flasker og glas er svære at håndtere i den videre affaldssortering, når de blandes med dåser, metal og hård plast.

I venstres side af beholderen kan du komme dåser, metal og plast i. I højre side af beholderen må du komme papir, pap samt mælke- og juicekartoner i.

Mælke- og juicekartonerne bliver transporteret til Sverige, hvor de bliver genbrugt.Mobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?
(Bemærk at du skal bruge NemId)

 

 

 

printer

Print din egen tømmekalender

Klistermærke I Dåser Blød Plast Hård plast   Klistermærke II Papir Pap Karton • Hvorfor sortere mere og hvordan?

 • Ny beholder og køkkenspand

 • Tømning af beholdere i forsøgsperioden

 • Organisk affald

 • Affald til beholderen med 2 kamre

 • Efterbehandling af affald

 • Undgå lugtgener og fluer til sommer

Sådan sorterer du dit affald

 • Papir

 • Pap

 • Dåser & metal

 • Hård plast

 • Plastposer & -folie

19-05-17: Hvordan er det gået med den udvidede forsøgsordning indtil nu?

Der er 509 stk. genbrugsbeholdere med i den udvidede forsøgsordning.
I 2016 er der indsamlet:

   Fraktion        Kg pr. husstand       Total antal kg
   Papir/pap   228,06  116.080 
   Flasker   74,44   37.890
   Folie plast   7,23  3.680
   Hård plast  4,66  2.370
   Metal  8,00  4.070
   Aluminium  1,79  910
   Brandbart affald  8,84  4.500
       
   Sum  333,02  169.500


Spandeforklaring

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as