Papir/pap og plast


Pap og papir indsamles i affaldsbeholderen med blåt låg. Plast samles i den udleverede plastsæk. Se herunder hvad der kan puttes i beholder og sæk.
 

Papir/pap

Det KAN bruges:Det kan IKKE bruges:
 • aviser
 • bøger
 • kontorpapir
 • mindre papemballage
 • reklamer
 • tidsskrifter
 • ugeblade
 • brugte servietter
 • div. organisk affald
 • karbonpapir
 • mælke- og juicekartoner
 • tilsmudset papir

  Plast

  Det KAN bruges:Det kan IKKE bruges:
  • krympefolie
  • strækfolie
  • plastfolie
  • plast fra drikkevarer
  • plast fra rengøring, sæbe, shampoo
  • rene plastbakker fra frugt, grønt og kød
  • al ren massiv plast
  • tom emballage af plast mærket:
  • plast som er forurenet med fødevarer
  • plast som er forurenet med maling, olie eller andet kemikalieaffald
         plast-symboler  
    
  Har du mere plast end der kan være i den udleverede sæk, kan du bruge en alm. klar sæk.

  Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as