Affald

NFS Renovation A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.

NFS Renovation A/S varetager bortskaffelse af dagrenovation fra samtlige husstande og institutioner i Nyborg Kommune samt de virksomheder, der har tilmeldt sig dagrenovationsordningen.

Endvidere driver NFS Renovation A/S genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt komprimatorstationen i Nyborg. Dertil kommer genbrugsøer, der er opstillet i Nyborg Kommune og foreningsindsamlinger af genanvendelige materialer.

I samarbejde med Nyborg Kommune udarbejder NFS Renovation A/S affaldsplan og renovationsregulativer.

NFS Renovation A/S arbejder ud fra målsætningen: 

At sikre, at alle husstande og virksomheder kan komme af med deres affald på en miljømæssig forsvarlig, sikker og hygiejnisk måde,  samt at affaldsmængderne begrænses og genanvendes mest muligt.

Mobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?
(Bemærk at du skal bruge NemId)printer

Print din egen tømmekalender


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as