Varmeforsyning

Få praktiske råd og forklaringer på husstandens varmeanlæg.
Find ud af hvordan varmtvandsbeholderen, termostatventilen og cirkulationspumpen fungerer. Og hvornår det er tid til at sommerlukke for fjernvarmen...

 

 

Afkøling og indstillinger

 • Afkøling af fjernvarme

 • Cirkulationspumpe

 • Sommerlukning

 • Termostater & radiatorer

 • Indstilling af det varme vand om sommeren

 • Grønt vand

Varmt vand

 • Generelt

 • Beholderstørrelse

 • Vedligehold

 • Fejlmuligheder

 • Temperatur

 • Legionella

 • Regulering af varmtvandstemperaturen

 • Indstilling af reguleringsventilen

 • Brugsvandsveklser

Spar på varmen

Der er god fornuft i at gå dine vaner og varmeinstallationer efter både for din økonomi og miljøet.
Følg rådene her og mærk effekten.

Tjek rumtemperaturen og radiatorernes varmefordeling, spar på det varme vand og gør hyppig udluftning til en god vane.

 • Rumtemperatur

 • Radiator & termostater

 • Udluftning & indeklima

 • Varmemåler, installationer & bygningsdele

leaves-fall-colors-rainbow

Når du skal åbne for fjernvarmen om efteråret:

 

 Ventil  1) Tjek at dine radiatorventiler virker som de skal, og at de ikke sidder fast. 
     
 Varmemåler  2)  Indstil fremløbstemperaturen, så den passer til årstiden.
     
 Radiator  3)  Åbn for alle radiatorer.
     
 Regn  4)  Husk at lufte ekstra ud, når vejret er fugtigt i længere tid.
     
     
     
 MinforsyningApp    Husk at du kan følge dit forbrug via app´en MIN FORSYNING her

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as