Årets varmeforbrug

Boligen bruger varme hele året, men det største forbrug sker i de kolde måneder.

 
Nedenstående graf illustrer varmeforbrugets fordeling over året. Brug grafen til at sammenligne udviklingen i dit faktiske forbrug.

De blå felter markerer den officielle fyringssæson, mens de grå opsummerer den samlede procentdel. Ca. 30% af det samlede forbrug går til varmt brugsvand.

Grafen tager udgangspunkt i et klimamæssigt normalt år.

janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Mdr. normal forbrug

15%14%13%10%4%3%2%3%3%8%11%14%

Opsummeret forbrug

15%29%42%52%56%59%61%64%67%75%86%100%

 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as