Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

5. udgave, gældende fra 1. juli 2019

Tekniske bestemmelser fjernvarmelevering

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
2. Tilslutningsbestemmelser
3. Installationsbestemmelser
4. Etablering af måleudstyr
5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer
6. Tilslutningsarrangement
7. Interne rørledninger
8. Specielle anlæg
9. Isolering
10. Trykprøvning og idriftsættelse
11. Driftsbestemmelser
12. Måling af fjernvarmeforbrug
13. Ikrafttræden m.v.
14. Tilsyns- og klagemyndighed m.v.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as