Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

4. udgave, gældende fra 1. januar 2014

Tekniske bestemmelser fjernvarmelevering

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
2. Etablering af fjernvarmetilslutning
3. Udførelse af installationsarbejde
4. Etablering af måleudstyr
5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer
6. Tilslutningsarrangement
7. Interne rørledninger
8. Specielle anlæg
9. Isolering
10. Trykprøvning og idriftsættelse
11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
12. Måling af fjernvarmeforbrug
13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as