Projekter


Fjernvarme i Bondemosen

Bor du i Bondemosen eller området ved Solholm, har du nu mulighed for at skifte dit gas- eller oliefyr ud med fjernvarme.

Gennem årene er der jævnligt beboere fra området, der har henvendt sig for at få fjernvarme. Nyborg Forsyning besluttede derfor, at udvide forsyningsområdet til hele Ullerslev.

Projektet

Udvidelsen af forsyningsområdet omfatter ca. 360 ejendomme i Bondemosen og området ved Solholm.

Følg hele projektet her

​Tilmeldinger

Pr. april 2017 er 272 huse tilmeldt projektet, hvilket svarer til ca. 75% af mulige tilslutninger.

Ønsker du at tilmelde dig projektet, skal du kontakte NFS for et tilbud, på tlf.: 63 31 50 00.

Fjernaflæste målere

Nyborg Forsyning etablerer i perioden 2015 - 2017 fjernaflæsning af samtlige vand- og varmemålere.


I 2015 blev der lavet pilotprojekt med 900 husstande i Skovparken i Nyborg og området omkring, hvor der blev opsat i alt 1.700 fjernaflæste vand- og varmemålere. Pilotprojektet forløb efter planen og blev afsluttet 1. december 2015. Med baggrund i pilotprojektet besluttede bestyrelsen i december 2015, at skifte de sidste målere i løbet af 2016-17.

I 2016 er der planlagt udskiftning af ca. 6.000 målere, og i 2017 udskiftning af de resterende ca. 7.300 målere.

Fordele ved fjernaflæsning​
De nye fjernaflæste målere sender løbende data til os, så vi altid har dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.
På sigt gør fjernaflæsningen det muligt at tilbyde en række servicefunktioner. F.eks. vil du kunne følge dit forbrug hen over døgnet via en APP eller her på vor hjemmeside. De fjernaflæste målere vil udover at sende afregningsdata også sende data til Nyborg Forsynings SRO (styring, regulering og overvågningsanlæg) og på den måde bidrage til at optimere driften.

Sådan gør vi
Udskiftningen foretages dels af eget personale samt VVS-firmaet VVS Specialisten, som Nyborg Forsyning har truffet aftale med.
Inden udskiftningen sendes der orienteringsbreve ud vedr. planlagte målerskift. I brevet angives telefonnummer, hvor der kan træffes aftale om udskiftning. Alternativt vil man blive kontaktet efterfølgende.

Udskiftningen af dine målere tager ca. 1 time afhængig af, hvor nemme de er at komme til. Efter opsætningen kan der gå en periode, inden antennesystemer m.v. er sat i drift. Vi udsender yderligere orienteringsbrev, når dine målere fjernaflæses.

Læs mere om fjernvarmemålerne her.

APP

Du kan downloade en APP til din smartphone, hvor du kan se årsforbrug, regninger m.m.Når du får installeret en fjernaflæst måler, vil du kunne følge dine forbrug på timebasis bagud.
APP'en som hedder "Min Forsyning" kan hentes i APP-store og Google Play.

Du skal efterfølgende vælge Nyborg Forsyning, og første gang skal du af sikkerhedsmæssige årsager logge på med kunde- og målernummer. Disse numre fremgår af din faktura eller kan oplyses af Nyborg Forsyning.

Du kan scanne QR koden her:

APP qr-kode

QR-kode

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as