Når vi arbejder med fjernvarmen

NFS anbefaler at man lukker for stikledningens hovedhaner og slukker for cirkulationspumper under fjernvarmearbejde, som kræver aflukning af fjernvarmeforsyningen.

Anbefalingen er med disse begrundelser:

  • Der løber ikke vand fra husinstallationerne, som kan genere svejsearbejdet.
  • Cirkulationspumper er beskyttet mod at løbe tørre.
  • Reguleringsventiler er beskyttet mod tryksvingninger.
  • Der kommer ikke luft i husinstallationen.
  • Hovedhanerne bliver bevæget og kontrolleret.

Hvis det er muligt at lukke for hanerne, fordi man f.eks. ikke er hjemme eller bor til leje, skal man ikke være bekymret, da det er de færreste som oplever gener. Generne er under alle omstændigheder ufarlige for personer eller bygninger.

NFS yder ingen kompensation for komponenter eller håndværkerydelser på ejendommens installationer. 
Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as