Blaaflag


Rundvisning på Nyborg renseanlæg tirsdag den 13. juni 2017 er desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.

Vi arrangerer en ny rundvisning efter sommerferien onsdag den 23. august.

Mulighed for tilmelding vil blive slået op her på hjemmesiden. 

________________________________________________________________________________________________________


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as