Kloakarbejde ved Nymarksvej m.fl.

NFS vil i efteråret forny kloakker og drikkevandsledninger på en mindre del af Christianslundsvej og Nymarksvej. Det er første etape i et større projekt, hvor kloakker og drikkevandsrør skal fornys på en del af Nymarksvej, Lindevej og Nordmarksvej.

Arbejdet vil foregå fra mandag d. 19. september til tirsdag d. 13. december.

Der vil være trafikale ændringer af hensyn til gravearbejdet. Følg den lokale skiltning.

 


Se oversigten her:

Tidsplan Nymarksvej 2016

 

Spørgsmål og kommentarer til projektet kan rettes til Søren Valentin Christensen på tlf. 6331 5038 eller svc@nfs.as  

 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as