Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.

Ny genbrugsstation i Nyborg
Fjernaflæste målere
Udvidelse af fjernvarme
Udvidet sortering af affald
Grønt vand i hanen


Her udskifter vi den eksisterende fælleskloak med adskilte regn- og spildevandsledninger

Spildevandsbanner


Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner

Hjortevænget 144 - 158

Fjernvarmerørene er udtjente og skal skiftes ud. Opgravningen starter i uge 43 - 2017. 

Arbejdet omfatter opgravning for renovering af hovedledningen og stikledninger. Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader for at sikre fremkommelighed i gaden.

Det forventes at afbrydelsen af fjernvarmen hvor rørene i ejendommene skiftes vil blive tirsdag den 31. oktober og torsdag den 2. november 2017.

Vigtig el-sikkerhedsinformation

Da der i dag anvendes ikke elektrisk ledende materialer i fjernvarmesystemet, er fjernvarmerørene ikke en sikker jordforbindelse. Er der monteret en kraftig ledning på fjernvarmerørene, bør ejeren sikre sig, at der også findes et jordspyd forbundet til gruppetavlen. Ved tvivl kontakt en autoriseret el-installatør.

Hjortevaenget_2 

Mårvænget

Starter den 14. august til november 2017 

Uge 33 Fjernvarme Mårvænget


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as