Mød kandidaterne

Claus Sten Andersen  

Navn: Claus Sten Andersen

Præsentation: Jeg er uddannet ingeniør, er 67 år og har boet i Nyborg i 14 år. Jeg har som ansat i først Fyns Amt og sidenhen i forskellige rådgivende ingeniørvirksomheder arbejdet med spildevand og affald samt renere teknologi både herhjemme og i udlandet. Mit sidste job var i et kommunalt ejet forsyningsselskab i det jyske. Baseret på bl.a. min erhvervserfaring ønsker jeg at bidrage til fastholdelse og fortsat udvikling af NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S som kommunalt forankrede forsyningsvirksomheder, der også fremover skal være i stand til at levere konkurrencedygtige ydelser til kommunens borgere.

Flemming Eriksen  

Navn: Flemming Eriksen

Præsentation: Jeg er 65 år og har boet i Nyborg i 20 år, og jeg har i mange år været ansat inden for den kommunale sektor som økonomichef, vicekommunaldirektør og kommunaldirektør. Efter det har jeg været selvstændig ejendomsmægler, og jeg har bl.a. stort kendskab til bestyrelsesarbejde og til forsyningsområdet generelt. Min interesse er et ønske om at gøre en forskel til fordel for kunderne/forbrugerne. Jeg vil arbejde for, at selskaberne ”er der for kundernes/forbrugernes skyld”, og mit udgangspunkt er ”bedst og billigst” – altså gode løsninger med stor omkostningsbevidsthed, forsyningssikkerhed og kvalitet.

Jørn Terndrup  

Navn: Jørn Terndrup

Præsentation: Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at forbrugerne i Nyborg Kommune har et veldrevet og konkurrencedygtigt vand- og spildvandsselskab. Jeg vil arbejde for, at vi sikrer forbrugerne godt og velsmagende vand, samt at spildevandet renses på en miljø- og bæredygtig måde. Jeg er uddannet merkonom, statsaut. ejendomsmægler og valuar. Jeg har en bred erhvervserfaring indenfor bygge- og anlægssektoren samt den finansielle sektor. Fra 1986 til 2001 var jeg ansat som erhvervsrådgiver i Realkredit Danmark, og fra 2002 til 2009 borgmester i Nyborg Kommune.

Knud Alkaersig  

Navn: Knud Alkærsig

Præsentation: Jeg er en 44-årig mand, uddannet energimontør og maskinmester med en høj faglig stolthed. Arbejdsom, Energisk, Omgængelig og Hjælpsom er ord som bruges, når jeg omtales. Min væremåde er præget af vedholdenhed, stort engagement, og
jeg er proaktiv i mit handlemønster. Jeg sætter en ære i at få indsamlet nødvendig information for at gennemarbejde et beslutningsgrundlag. Jeg har en høj arbejdsmoral, sund forretningssans, sunde værdier og holdninger. Mange kender mig, som VVS’er ved lokale firmaer i Nyborg, eller som aktiv sportsmand i byen. Jeg arbejder som teknisk konsulent hos Max Weishaupt.

 

Niels-Ole Madsen  

Navn: Niels-Ole Madsen

Præsentation: Uddannet maskinmester ved A. P. Møller. Arbejdet i forsyningsbranchen siden 1978. Første brancherådsformand i maskinmesterforeningen for elværksmaskinmestre. Driftschef Fynsværket 1999 til 2012. Kraftværkschef Amagerværket (AMV) 2012-2017. Amagerværket er overtaget af HOFOR (hovedstadens forsyningsselskab). Efter at HOFOR overtog Amagerværket er overvågningen af drikkevandsforsyningen overgået hertil. Et nyt flisfyret anlæg til varmeforsyning til omkring 5 milliarder er nu under opførelse på AMV.

Mine kompetencer til bestyrelsesarbejdet:

 • Forsyningsbranchen generelt
 • Ledelse
 • Teknik
 • Projekter

Per Olesen  

Navn: Per Olesen

Præsentation: Jeg stiller op som forbrugerrepræsentant for at fremme en fortsat positiv udvikling af NFS.

Min målsætning:

 • Sikre lave og stabile forbrugerpriser
 • Sikre økonomisk ansvarlighed
 • Sikre høj forsyningssikkerhed og miljøstandard
 • Fremme forbruger- og miljøbeskyttelse
 • Fremme kommunikationen mellem NFS og forbrugerne
 • Støtte kundernes mulighed for forbrugerbesparelser herunder undgå vandtab og skader
 • Udvikle de menneskelige ressourcer og værdier i NFS
 • Være innovativ og nytænkende

Erfaring:

Arbejdet som daglig leder inden for energiforsyning og aktiv bestyrelsesmedlem inden for finans og ejendom.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

VALGREGULATIV
Download valgregulativet i printervenlig PDF-format:

Hent 2015 priser

Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsens ansvar og opgaver
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder
Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser og ansvar
Øvrige rettigheder og forpligtelser
Valgregulativ

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as