Forbrugervalg 2017

Nyborg Forsyning afholder valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fra den 27. november til 10. december 2017.

 

NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ forbrugere skal i løbet af efteråret vælge to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til de to selskabers bestyrelser. 

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder både i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S’ bestyrelser efter den ordinære generalforsamling i foråret 2018.

Valget gennemføres ved modtagelse af elektronisk afgivne stemmer i perioden fra den 27. november – 10. december 2017.

Afholdelse af valg

Valget foregår elektronisk via valgsiden og afholdes fra den 27. november – 10. december 2017.
For personer uden adgang til pc, vil der være mulighed for at brevstemme.

Resultatet af valget offentliggøres her på siden i uge 51 og i Lokalavisen Nyborg.


Sådan stemmer du

Alle myndige personer i husstanden har mulighed for at stemme når valghandlingen åbner her på siden, fra den 27. november til den 10. december. Dette foregår enten ved at lade sig registrere ved hjælp af kundenummer og husnummer eller ved hjælp af selvregistrering.

Vil flere personer fra den samme husstand stemme, kan kun én person registrere sig med kundenummer og husnummer. Øvrige personer skal bruge selvregistrering for at stemme.

Når du har afgivet din stemme på valgsiden, skal du huske at trykke "afslut" nederst på siden.

Personer uden adgang til pc, har mulighed for at brevstemme fra den 27. november til den 10. december, ved at hente en blanket hos NFS på Gasværksvej 2 i Nyborg.

Download valgregulativet i printervenlig PDF-format:

Hent 2015 priser


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as