Nyheder

07.02.2018

Udbud for NFS Spildevand

Mindre kloakarbejder

Udbud fra NFS Spildevand for mindre kloakarbejder: Arbejdet omfatter levering og udførelse af diverse kloakledningsreparationer, og nyanlæg af visse stikledninger og hovedledninger i Nyborg Kommune ifb. med tilslutning af enkelte ejendomme til offentlig kloak, eller mindre byggemodninger.

Læs mere her


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as