Nyheder

26.10.2017

Udkast til Nyborg Kommunes ny spildevandsplan er i høring

Tiltag som tænkes gennemført i planperioden 2017-2023:

● Nedlæggelse af Ullerslev Renseanlæg og overpumpning til Nyborg Renseanlæg.
● Separatkloakering af de fælleskloakerede områder ved Aunslev/Hjulby, Nymarksvej, Lindevej samt Hyrdegyden 4.
● Separering af Holmen ved hjælp af afkobling af regnvand.
● Afkobling af regnvand ved Nyborg Slot samt torvet og facader, der grænser op til torvet.
● Kloakering af 11 ejendomme med nedsivningsanlæg i det åbne land inden for Bovense vandværks boringsnære beskyttelsesområde.
● Spildevandskloakering af nye bolig- og erhvervsområder, i henhold til Kommuneplanen.

Læs mere her

Se spildevandsplan 2017-2023 på Nyborg Kommunes hjemmeside


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as