Nyheder

22.12.2017

Pressemeddelelse: Stabile priser for 2018

2018 byder på endnu et år med stabile priser i Nyborg Forsyning

Kunder i Nyborg Forsyning kan glæde sig over endnu et år med stabile priser for vand, varme, spildevand og renovation.

Minimal prisstigning for et standardhus
For en normal husstand som får alle 4 forsyningsarter fra NFS, er der en minimal prisstigning på 83,75 kr. om året, primært på renovationsområdet. Til gengæld har kunderne fået længere åbningstider på genbrugsstationerne i Ullerslev og Ørbæk, og i Nyborg er der en hel ny genbrugsstation på vej.

Nyborg Forsynings bestyrelsesformand, Søren Svendsen udtaler:
”Der er jo ikke så meget nyt at fortælle, når vi igen i år melder ud, at Nyborg Forsyning leverer stabile priser for år 2018. Samtidig er vi meget stolte af, at kunne levere en lokal, driftssikker forsyning og stadig holde priserne på samme niveau. Det viser jo netop, at vi i NFS sammen stræber efter Nyborg Forsynings mission: ”At  levere sikker, miljøvenlig og bæredygtig forsyning til kunderne”.

Priser inkl. moms for et standardhus på 130 m2

Vand

2017

2018

Vandforbrug 120 m³

1.004,40

1.004,40

Statsafgift 120 m³

937,20

937,20

Årligt abonnement

625,00

625,00

Spildevand

Spildevand 120 m³

5.100,00

5.100,00

Årligt abonnement

625,00

625,00

Fjernvarme

Fjernvarmeforbrug 18.100 kWh

10.136,00

10.136,00

Fast afgift 130 m2

1.820,00

1.820,00

Årligt abonnement

500,00

500,00

Renovation

Bidrag til genbrugsstationer

942,50

1.027,50

Bidrag til genbrugsøer

53,75

50,00

Grå beholder 140 ltr.

696,25

706,25

Grøn beholder 140 ltr.

495,00

487,50

Samlet årlig udgift

22.935,10

23.018,85


Takstoversigt for 2018

Vand & spildevand

Takst kr.

Moms kr.

I alt kr.

Vandforbrug pr. m³

6,70

1,68

8,38

Statsafgift pr. m³

6,18

1,55

7,73

Drikkevandsbidrag

0,19

0,05

0,24

Vand inkl. afgift pr. m³

 

 

16,35

Spildevand pr. m³

34,00

8,50

42,50

Vand & spildevand i alt

 

 

58,85

Årligt abonnement, vand

500,00

125,00

625,00

Årligt abonnement, spildevand

500,00

125,00

625,00

Årligt abonnement i alt

 

1.250,00

Spildevand – Trappemodellen (For godkendte erhvervsvirksomheder)

Forbrug

Takst kr.

Moms kr.

I alt kr.

Under 500 m³

34,00

8,50

42,50

500 - 20.000 m³

27,20

6,80

34,00

Over 20.000 m³

13,60

3,40

17,00

 

 

Fjernvarme

Takst øre

Moms øre

I alt øre

Forbrug pr. kWh

44,80

11,20

56,00

Årlige takster

Takst kr.

Moms kr.

I alt kr.

Fast afgift pr. m² bolig/erhverv

11,20

2,80

14,00

Abonnement pr. måler

400,00

100,00

500,00

Renovation

Priseksempel på parcelhus

Takst kr.

Moms kr.

I alt kr.

Bidrag til genbrugsstationer

822,00

205,50

1.027,50

Bidrag til genbrugsøer

40,00

10,00

50,00

Grå beholder 140 ltr.

565,00

141,25

706,25

Grøn beholder 140 ltr.

390,00

97,50

487,50

Samlet årlig udgift

 

2.271,25

 

Se flere priser på www.nfs.as


 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as