Tilslutningsbidrag for varme 2019

Gældende pr. 01.01.2019

 

Investeringsbidrag

Ekskl. momsInkl. moms
Investeringsbidrag8.000,00 kr.10.000,00 kr.

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodsningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

I nyudstykninger, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, betales ikke investeringsbidrag.

 

Anlægsbidrag

Ekskl. momsInkl. moms
Pr. m² opvarmet bolig-/erhvervsareal iflg. BBR-register30,00 kr.37,50 kr.


Stikledning

Ekskl. momsInkl. moms
Pr. meter stikledning på egen grund mindre eller lig med DN25800,00 kr.1.000,00 kr.

 


I stikledningsdimensioner større end DN25 beregnes prisen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af defaktiske omkostninger.

Ændringer vedr. stikledning forårsaget af ejer, eksempelvis flytning af stikledning, betales af ejer efter faktiske omkostninger.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as