Priser er gældende fra 01.01.2018

Erhvervskunder - renovation 2018

Årligt erhvervsbidrag 2018

Pr. 1. januar 2018
kr. ekskl. moms kr. moms kr. i alt
Erhvervsbidrag 222,00 55,50 277,50

 

 Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation 2018


kr. ekskl. moms  
Papir, pap og jern 0,00
kr/kg
Beton, bl. beton og have/parkaffald 0,25 kr/kg
Genbrugspladsaffald 0,58 kr/kg

 

 Erhvervsaffald til komprimatorstation 2018


kr. ekskl. moms  
Småt brændbart affald (ikke dagrenovation)           0,50
kr/kg

 

 Farligt erhvervsaffald til genbrugsstationer 2018

  Ekskl. moms  
Akkumulatorer 0,00 kr/kg
Bekæmpelsesmidler 7,00 kr/kg
Baser 7,00 kr/kg
Fotokemikalier 5,00 kr/kg
Kviksølvholdigt affald 65,00 kr/kg
Køler-/sprinklervæske 4,00 kr/kg
Malingrester 6,00 kr/kg
Medicinrester 5,00 kr/kg
Oliefiltre 3,00 kr/kg
Organiske opløsningsmidler 6,00 kr/kg
Spildolie 4,00 kr/kg
Spraydåser 8,00 kr/kg
Syrer 7,00 kr/kg
Usorterede batterier 0,00 kr/kg
Tom emballage 3,00 kr/kg
Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger.  

 


Makulering af fortroligt papir 2018


Ekskl. moms  
Makulering af papir pr. bærepose
20,00
kr/stk
 
Makulering af papir pr. sæk
          
80,00 kr/stk
Makulering af papir 240 l beholder
120,00 kr/stk

 

 Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as