Priser er gældende fra 01.01.2019

Erhvervskunder - renovation 2019

Årligt erhvervsbidrag 2019

Pr. 1. januar 2019
kr. ekskl. moms kr. moms kr. i alt
Erhvervsbidrag 198,00 49,50 247,50

 

 
Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation 2019

 

Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation

Ekskl. moms

Papir, pap og jern

0,00 kr./kg.

Beton, bl. beton og have-/parkaffald

0,259 kr./kg.

Genbrugspladsaffald

0,596 kr./kg.

 Erhvervsaffald til komprimatorstation 2019


kr. ekskl. moms  
Småt brændbart affald (ikke dagrenovation)           0,525
kr/kg

 

 
Farligt erhvervsaffald til genbrugsstationer 2019

  Ekskl. moms  
Akkumulatorer 0,00 kr/kg
Bekæmpelsesmidler 7,00 kr/kg
Baser 7,00 kr/kg
Fotokemikalier 5,00 kr/kg
Kviksølvholdigt affald 65,00 kr/kg
Køler-/sprinklervæske 4,00 kr/kg
Malingrester 6,00 kr/kg
Medicinrester 5,00 kr/kg
Oliefiltre 3,00 kr/kg
Organiske opløsningsmidler 6,00 kr/kg
Spildolie 4,00 kr/kg
Spraydåser 8,00 kr/kg
Syrer 7,00 kr/kg
Usorterede batterier 0,00 kr/kg
Tom emballage 3,00 kr/kg
Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger.  

 


Makulering af fortroligt papir 2019


Ekskl. moms  
Makulering af papir pr. bærepose
20,00
kr/stk
 
Makulering af papir pr. sæk
          
80,00 kr/stk
Makulering af papir 240 l beholder
120,00 kr/stk

 

 Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as