Renovationspriser 2017

Priser gældende fra 01.01.2017

Priseksempel på et parcelhus:

Grå beholder 140 liter696,25 kr. inkl. moms
Grøn beholder 140 liter495,00 kr. inkl. moms
Bidrag til genbrugsstationer942,50 kr. inkl. moms
Bidrag til genbrugsøer  53,75 kr. inkl. moms
Årlig udgift i alt2.187,50 kr. inkl. moms

Årligt fast bidrag 2017
Grå helårstømning 2017
Grå sommertømning (kun sommerhuse) 2017
Grøn helårstømning 2017
Grøn sommertømning (kun sommerhuse) 2017
Ekstra tømning 2017

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as