Betalingsbetingelser for NFS

Betalingsbetingelser for NFS

Betalingsaftale
Byggemodning
Fakturering og betaling
Fraflytning og flytteafregning
Gebyrer
Hæftelse
Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato
Sikkerhedsstillelse
Årsopgørelse og selvaflæsning for acontoafregnede kunder

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as